Ann-Helene Maack, psykoterapeut

Sorg er hjemløs kærlighed:

Hvordan føles sorg?

Det er forskelligt fra person til person, men det kan fx være:

Mentalt:

 • Tung og dyb smerte
 • Stærk længsel
 • Tristhed
 • Opgivenhed
 • Ensomhed
 • Tankemylder
 • Mental gentagelse af oplevelser i forbindelse med sorgen

Fysisk:

 • Kvalme
 • Hovedpine
 • Søvnbesvær
 • Gråd


Adfærdsmæssigt:

 • Undgåelse af steder der kan trigge sorgen
 • Optagethed af at opsøge steder, der kan minde om det tabte
 • Isolation fra sociale sammenhængeSorg er det vi oplever når vi mister.

Det er en reaktion på tab, fx dødsfald, hvis vi får en sygdom, eller der er sygdom i nærmeste familie.


Når vi oplever brud, skilsmisse, eller andre brud i parforhold eller venskabsrelationer.


Der kan også være sorg forbundet med at miste et job.

Sorg skal ikke kureres, det skal rummes.

Vi lærer at leve med det, der er, og sorg der får plads overskygger ikke hele tilværelsen hele tiden..


Når vi står i en sorg, føler vi os ofte handlingslammede og fortvivlede. Det kan være svært at samle tankerne, og vi er i et højt alarmberedskab, fordi vi er presset på eksistensen, uanset hvad, der har udløst sorgen.

Samtaler kan både linde, hjælpe til at rumme det, der er, åbne nye handlemuligheder og give håb.