Om

Hej, mit navn er Ann-Helene

Valg er terapeut er ikke ligegyldigt. Den terapeutiske relation er vigtig på den rejse som terapi er. Det er ikke som at gå til en mekaniker, der har specialiseret sig i en bestemt form for motor. Der er ikke en facitliste for hvordan en god relation mellem klient og terapeut bør være. Det mærkes i hjertet om der er kontakt.

En god terapeut er teoretisk velfunderet, har en forståelse og timing og er i lige så høj grad i kontakt med egne følelser og reaktioner som klientens.

Det er centralt for mig som terapeut:

  • At se dig som et helt menneske, ikke blot det problem du kommer med.
  • At se dine muligheder og det du gør ”rigtigt”- og det, der virker for dig.
  • At du oplever ikke at blive forladt i din smerte. Smerte fylder, og for at rumme den, er det nødvendigt at vokse, kende sine bæreflader, og bruge dem aktivt.

Min tilgang til den terapeutiske rolle

For mig er den terapeutiske samtale et organiseret nærvær, hvor klienten kører bilen, jeg holder kortet, sammen orienterer vi os om landskabet.

På den måde finder afgørende øjeblikke sted, hvor klienten og terapeuten mødes og der er den helende kontakt i samspillet mellem terapeut klient.

Jeg har som terapeut fokus på: Tilknytning, relationer, mentalisering, affekter i det neurale system (krop, sind og arousal), eksistentialisme, temaer som skyld, skam, selvværd og menneskeværd – men mest af alt, at være et menneske der lytter og spejler dig! Lader din historie få den opmærksomhed den skal have. Når vi bliver set, hørt og fortalt, bliver vi hele. Og når vi får erfaringer med at blive set med kærlige øjne, kan vi se os selv i et nyt lys, og ad den vej, dukker der nye handlemuligheder op i livet.

Jeg har en baggrund som folkeskolelærer, AKT-medarbejder, vejleder og mentor for lærerstuderende, og der igennem mange års erfaring i at tale med mennesker og sætte mig i deres sted. Jeg har nu min egen virksomhed, hvor jeg laver psykoterapi, underviser og laver kurser, foredrag og oplæg om bl.a. professionsrelateret skam og stress. Desuden arbejder jeg frivilligt som sorggruppeleder hos Kræftens Bekæmpelse.

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, derfor er et vigtigt at sikre sig at en terapeut gennem sin uddannelse har tilegnet sig både viden og træning af høj kvalitet, og eksamineret i denne.

Jeg er uddannet fra Psykoterapeutisk institut i Aarhus, (www.piaa.dk) hvor jeg både har taget 2-årig grunduddannelse og 2-årig overbygning. Jeg videreuddanner mig løbende, modtager supervision og egenterapi og er aktivt medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Dyreassisteret terapi

Jeg har på egen krop erfaret hvordan katte har en beroligende effekt med sin blotte tilstedeværelse. De katte jeg har, er af racen sphynx, som er hårløs. Deres udseende er særligt, og de er samtidig meget kærlige, nysgerrige og opsøgende, selv om der aldrig er garanti for for om de “gider”, for katte gør alt på egne præmisser, og det i sig selv kan være til inspiration i terapien.

Dyreassisteret terapi er et felt der også har vakt forskeres interesse, og især de stressreducerende egenskaber i nærværet med dyr er ved at blive dokumenteret.

Jeg har erfaring med

  • Tidligt omsorgssvigt
  • Alvorlig sygdom, / kroniske sygdomme- både pårørende og sygdomsramte
  • Tab
  • Skyld og skamproblematikker
  • Stresshåndtering
  • Individuel coaching
  • Mestring og personligt lederskab.

En dyb interesse

Jeg har altid været optaget af, hvordan vi er mennesker. Hvordan sindet udvikles. Hvordan vi kommer gennem udfordringer i vores liv, og hvordan vi er i kontakt med hinanden.

Mest af alt, hvordan mennesket er i stand til, at hele selv svære traumer gennem nye relationelle erfaringer og bevidst nærvær.

Mit terapeutiske afsæt er både “her og nu” orienteret, mentaliserende, relationsdynamisk og eksistentialistisk.

Ud over det, har jeg altid været professionelt optaget af hvordan hjerne, neuralt system og personlighed udvikler sig gennem livet.

Folkeskolelærer 2007

Aarhus Dag og Aftenseminarium. Nu VIA University College

PD i individ og specialpædagogik 2011

VIA University College

Grunduddannelse i psykoterapi og overbygning i psykoterapi

Psykoterapeutisk institut i Aarhus