Depression

Få hjælp til at håndtere og rumme de tunge tanker og få energien tilbage. Når du beslutter at søge hjælp til at finde vej gennem depression, har du taget det første vigtige skridt til at få det bedre. Lær at svare din indre kritiker igen, og stå stærkt på dine ben, som det menneske du er. Lær at sætte grænser for din indre kritiker, og bliv bevidst om dine styrker. Få en tid til behandling hos en psykoterapeut med erfaring. Kort ventetid og behagelige rammer i Århus C.

Individuel terapi

900 kr.

60 minutters session

Første session: 450 kr.
Studierabat med gyldigt studiekort og ledige: 750 kr.

3600 kr.

Klippekort til 5 sessioner

Samtaler betales enten kontant eller via mobilepay efter hver gang
Afbud senest 24 timer inden aftalen, ellers betales et gebyr.
Gebyr for aften og weekend (efter kl 17.00 og lørdag og søndag) er 200 kr pr time.

Hvad er en depression?

Depression er en tilstand, der virkelig kan frarøve os følelsen af at være hele og levende mennesker. Det antages at hver 5. oplever depression gennem livet.
Depression tager farverne ud af hverdagen, og verden og livet kan føles gråt og unuanceret. Studier har vist, at samtaleterapi kan have god effekt i behandling af let til moderat depression.

Gennem samtaleterapi kan du:

 • Få redskaber til at rumme din situation.
 • Vende selvbebrejdende tanker til selvomsorg.
 • Få afgiftet negative tanker.
 • Få redskaber til at regulere følelser som tristhed, tomhed, fortvivlelse, skam og vrede.
 • Få redskaber til at vise dig selv den konkrete fysiske omsorg, der kan hjælpe dig ud af depressionen.
 • Finde bæreflader og håb.
 • Finde styrke til at sætte grænser og trække din energi hjem.
 • Få et afbalanceret og kærligt forhold i relationen til det vigtigste menneske i dit liv: Dig selv.
 • Få klarhed over hvad din ubalance kommer af.

Snak med nogen om din depression

Det at tale med et menneske der har indsigt, omsorg, varme og empati, kan i sig selv være helende. Du bliver set, hørt og spejlet, og kan ad den vej få mod til at være i verden, så du kan komme med alt det, der er dig.

Når vi opsøger en psykolog, psykoterapeut eller psykiater med henblik på at behandle en depression, er det afgørende, at der er en personlig kontakt, fordi at det er afgørende at relationen føles tryg. Jeg tilbyder en kort forsamtale inden behandling indledes som er gratis, og nedsat pris ved første konsultation, da det er her, du kan fornemme om jeg er det rigtige valg af terapeut. Behandlingen kan foregå i Århus eller online.

Mand, 35 år, akademiker, Aarhus

Ann-Helene er lige så teoretisk, analytisk og metodisk velfunderet som hun er nærværende.

Ann-Helene formår at kombinere et tårnhøjt fagligt niveau med en helt unik grad af genuint nærvær og oprigtig interesse, som fører til enorme forandringer på en overvældende kort tidsskala – hvert besøg hos Ann-Helene resulterer i spændende, udfordrende og konstruktive tanker og refleksioner, og samtidig bliver disse opdagelser knivskarpt struktureret, således at hver og én bidrager til den igangværende proces.

Ann-Helene lytter! Hun hører og analyserer på et overvældende højt niveau, og efterfølgende formår hun metodisk at kondensere et helt menneskes narrativ ind til nogle meget håndgribelige og konkrete nedslagspunkter og rammesætter den igangværende proces.

Kvinde 48, journalist, København

Jeg har brugt Ann-Helene flere gange og haft sessioner hos hende, både personligt og over telefonen – dels under en periode med sorg over dødsfald i nærmeste familie og det at skulle tage afsked, dels også i forbindelse med skilsmisse. Ann-Helene er det mest empatiske menneske, jeg længe har mødt. Hun lytter og spørger altid ind på en måde, der løfter mig op og får mig til at reflektere over min situation og er bare helt grundlæggende fantastisk at snakke med. Altid nærværende, støttende og kærlig. Stor anbefaling herfra.

Depression er en både et fysiologisk og et eksistentielt problem.

Fysiologisk i den forstand, at der er ubalance i produktionen af neurotransmittorer, som er de hormoner der regulerer glæde og energiniveau. Derved kan der opstå følelser af tomhed, energiforladthed og tristhed.

Det er som om, at livet mister sine farver, det kan føles som om, at man er i et hul eller en osteklokke og man går gennem mudder (eller surdej).
Det er også et eksistentielt problem, netop fordi at vi som mennesker har behov for at leve på hele paletten af følelser, og når vi er afskåret følelsen af glæde, kommer vi uvægerligt i en tilstand af depression.

Når energien også er væk, kan vi komme ind i en negativ spiral, hvor vi bliver tiltagende deprimerede.

Få et lægetjek

Jeg anbefaler mine klienter at få et lægetjek i forbindelse med depressionssymptomer, da visse fysiske sygdomme kan give samme symptomer som depression.

De fysiske symptomer på depression kan være:

 • Søvnbesvær eller overdrevet behov for søvn
 • Energiforladthed
 • Muskelsmerter
 • Generelt en højere sensitivitet over for smerter
 • Hovedpine
 • Kvalme og mundtørhed.
 • Nedsat eller forstærket appetit
 • En følelse af at bevæge sig i mudder, det kræver ekstra energi at bevæge sig, tale og tænke.
 • Koncentrationsbesvær
 • Nedsat eller forøget sexlyst

De psykiske symptomer på depression kan være:

 • Tankemylder
 • Grublerier over særlige temaer eller oplevelser
 • Skyld og skam
 • Vrede
 • Tristhed
 • Følelse af tomhed, håbløshed og mistet interesse af det, der normalt giver glæde
 • Lav selvfølelse
 • Ubeslutsomhed
 • Overvældelse
 • Koncentrationsbesvær
 • Mange bekymringer
 • Selvbebrejdende og selvkritisk
 • Pessimisme og katastrofetanker
 • Følelse af at være ensom og frakoblet andre mennesker.

Adfærdssymptomer på depression kan være

 • Stort forbrug af stimulanser som alkohol, stoffer, tobak og søde sager.
 • Overdreven shopping
 • Overdrevet brug af spil
 • Overdreven brug af digitale medier

Ofte for at udfylde tomrummet, eller som et forsøg på at finde den lille glæde, som kan dulme smerten ved depressionen, eller aflede triste tanker
Dulmende adfærd kan desværre også være med til at forstærke depressionen.

Hvad kan udløse depression?

Langt de fleste mennesker oplever perioder med tristhed i løbet af livet. Der er ”lejlighedsbestemte” typer af depression, fx fødselsdepression og vinterdepression. Og disse typer af depression er i øvrigt meget forskellige. Sammen med depression kan optræde andre symptomer som der kan være mange faktorer der kan udløse en depression. Det kommer sjældent fra den ene dag til den anden

Ofte er de udløst af livskriser som fx

 • Forandringer i livet, jobbet, familiesituation (skilsmisse, utroskab, svigt, børn der flytter hjemmefra mv.)
 • Traumatiske begivenheder, mobning, krænkelser eller sygdom, som medfører tab af kontrol.
 • Sorg

Men også

 • Opvækstvilkår
 • At vi er i usunde relationer og har svært ved at sætte grænser
  Stress
 • Fysisk sygdom
 • Misbrug