Ann-Helene Maack, psykoterapeut

Hej, mit navn er Ann-Helene


Valg er terapeut er ikke ligegyldigt.

Jeg har mange års erfaring i samtaler, vejledning, terapi og supervision i mange forskellige hjørner af den menneskelige tilværelse.


Stress, sorg, vanskelige opvækstvilkår og mønsterbryder/opvækst med alkohol, sygdom, pårørende, voksne med ADHD og andre spektrumdiagnoser, parterapi, forældrerådgivning og personlig udvikling.


Inden jeg blev psykoterapeut (mpf), har jeg mange års erfaring som lærer i folkeskolen, AKT medarbejder og specialunderviser og vejleder og mentor for lærerstuderende.


Jeg holder desuden foredrag og oplæg om stress og skam, og arbejder som sorggruppeleder ved Kræftens Bekæmpelse.


Jeg har en 4-årig uddannelse i psykoterapi fra www.piaa.dk, og jeg er aktivt medlem af Dansk Psykoterapeutforening


Den terapeutiske relation er vigtig på den rejse som terapi er. Det er ikke som at gå til en mekaniker, der har specialiseret sig i en bestemt form for motor. Der er ikke en facitliste for hvordan en god relation mellem klient og terapeut bør være. Det mærkes i hjertet om der er kontakt. 

En god terapeut er teoretisk velfunderet, har en forståelse og timing og er i lige så høj grad i kontakt med egne følelser og reaktioner som klientens.

Det er centralt for mig som terapeut:

  • At se dig som et helt menneske, ikke blot det problem du kommer med.
  • At se dine muligheder og det du gør ”rigtigt”- og det, der virker for dig.
  • At du oplever ikke at blive forladt i din smerte. Smerte fylder, og for at rumme den, er det nødvendigt at vokse, kende sine bæreflader, og bruge dem aktivt.


For mig er den terapeutiske samtale et organiseret nærvær, hvor klienten kører bilen, jeg holder kortet, sammen orienterer vi os om landskabet.

På den måde finder afgørende øjeblikke sted, hvor klienten og terapeuten mødes og der er den helende kontakt i samspillet mellem terapeut klient.


Jeg har som terapeut fokus på: Tilknytning, relationer, mentalisering, affekter i det neurale system (krop, sind og arousal), eksistentialisme, temaer som skyld, skam, selvværd og menneskeværd - men mest af alt, at være et menneske der lytter og spejler dig! Lader din historie få den opmærksomhed den skal have. Når vi bliver set, hørt og fortalt, bliver vi hele. Og når vi får erfaringer med at blive set med kærlige øjne, kan vi se os selv i et nyt lys, og ad den vej, dukker der nye handlemuligheder op i livet.


Jeg har en baggrund som folkeskolelærer, AKT-medarbejder, vejleder for lærerstuderende og arbejder nu i egen virksomhed. Dels med terapi, dels med undervisning og online-kurser til forældre til børn i puberteten.


Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, derfor er et vigtigt at sikre sig at en terapeut gennem sin uddannelse har tilegnet sig både viden og træning af høj kvalitet, og eksamineret i denne.

Jeg er uddannet fra Psykoterapeutisk institut i Aarhus, (www.piaa.dk) hvor jeg både har taget 2-årig grundduddannelse og 2-årig overbygning.

Jeg videreuddanner mig løbende, modtager supervision og egenterapi og er aktivt medlem af Dansk Psykoterapeutforening.


Jeg har erfaring med:

Tidligt omsorgssvigt

Alvorlig sygdom, / kroniske sygdomme- både pårørende og sygdomsramte.

Tab.

Skyld og skamproblematikker

Stresshåndtering

Individuel coaching

Mestring og personligt lederskab.


Med kærlig omsorg,

Ann-Helene

Jeg har altid været optaget af, hvordan vi er mennesker. Hvordan sindet udvikles. Hvordan vi kommer gennem udfordringer i vores liv, og hvordan vi er i kontakt med hinanden.

Mest af alt, hvordan mennesket er i stand til, at hele selv svære traumer gennem nye relationelle erfaringer og bevidst nærvær.

Mit terapeutiske afsæt er både "her og nu" orienteret, mentaliserende, relationsdynamisk og eksistentialistisk.

Ud over det, har jeg altid været professionelt optaget af hvordan hjerne, neuralt system og personlighed udvikler sig gennem livet. 

CERTIFICERINGER


Jeg nævner kun de mest relevante uddannelser og efteruddannelser her:

Folkeskolelærer 2007

Aarhus Dag og Aftenseminarium. Nu VIA University College

PD i individ og specialpædagogik 2011

VIA University College

Grunduddannelse i psykoterapi

Overbygning i psykoterapi

Psykoterapeutisk institut i Aarhus