Den helende samtale
Jeg hedder Ann-Helene, og jeg er uddannet psykoterapeut (mpf), vejleder, underviser og foredragsholder.

Psykoterapi er en samtaleform der møder dig, der hvor du er

Som udgangspunkt er vi som mennesker formet af vores opvækst, og bærer vores temaer og mønstre med ind i vores videre liv. At blive set og spejlet, og arbejde med vores historie i et trygt rum, giver nye handlemuligheder.

Sygdom, stress, skilsmisse, udfordringer i familen, præstationsangst eller blot et behov for, at bearbejde livets her og nu, er noget vi alle oplever et behov for. For mig er det vigtigt, at du oplever tillid og nærvær i den terapeutiske relation. Og at det du har på hjerte bliver taget alvorligt, og at dine grænser bliver respekteret.

Psykoterapi kan være med til at finde vej gennem fx

 • Besværlig barndom og omsorgssvigt, opvækst med alkohol.
 • Sorg og sygdom
 • Stress, belastningsreaktioner og professionelle udfordringer.
 • Udfordringer i relationer – ægteskab, familierelationer, venskaber og i professionelle relationer.

Gennem terapien kan du opnå

 • Klarhed over – og accept af din egen fortælling
 • At tage kærligt vare på dig selv
 • At kende og stå ved dine grænser
 • At regulere dine svære følelser
 • At få øje på de mønstre, der spænder ben for din livsudfoldelse og redskaber til at slippe dem
 • En større frihed til at leve det liv, der lige netop er dit
 • Mod og selvindsigt
 • Gode selvkærlige vaner og og nærvær.

Jeg tilbyder samtaler til enkeltpersoner, par og familier

Både ægtefæller, søskende, forældre/voksne børn og venner mv. Relationen der er imellem terapeut og klient, er vigtig. Derfor tilbyder jeg en gratis afklarende samtale,så vi kan vurdere om et forløb hos mig er det rigtige for dig.

Konsultationer

Jeg har praksis i Klintegården i Århus C nær Trøjborg, Århus Ø og Riisskov. Her har jeg skabt en oase med ro og nærvær, og tæt på byens liv, skovens ro og havet. Jeg overholder sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger i forbindelse med corona.

Terapi kan også foregå online via en sikker videokonsultationstjeneste, der lever op til gdpr. Jeg tilbyder desuden tider sen eftermiddag og aften samt i weekender mod et mindre gebyr.

Rammen er vigtig, da det er afgørende, at du oplever et rum hvor du kan føle dig tryg. Jeg tilbyder en afklarende samtale pr telefon, inden vi starter et forløb.

Praktisk

Af hensyn til GDPR opbevarer jeg ikke dine oplysninger.

Som medlem i Dansk Psykoterapeutforening, forpligter jeg mig til, at arbejde underforeningens etiske retningslinjer.

Retningslinjer for corona (opdateret 11.01.2022)

Jeg opfordrer dig til at lade dig teste inden konsultation.

Jeg har håndsprit og spritter overflader af før og efter samtaler.

Jeg holder 2 meters afstand. Se i øvrigt retningslinjerne for Dansk Psykoterapeutforening her.

Afbud: Du kan melde afbud 24 timer inden samtalen. Ved for sent afbud afregnes for samtale.

Mand, 35 år, akademiker, Aarhus

Ann-Helene er lige så teoretisk, analytisk og metodisk velfunderet som hun er nærværende.

Ann-Helene formår at kombinere et tårnhøjt fagligt niveau med en helt unik grad af genuint nærvær og oprigtig interesse, som fører til enorme forandringer på en overvældende kort tidsskala – hvert besøg hos Ann-Helene resulterer i spændende, udfordrende og konstruktive tanker og refleksioner, og samtidig bliver disse opdagelser knivskarpt struktureret, således at hver og én bidrager til den igangværende proces.

Ann-Helene lytter! Hun hører og analyserer på et overvældende højt niveau, og efterfølgende formår hun metodisk at kondensere et helt menneskes narrativ ind til nogle meget håndgribelige og konkrete nedslagspunkter og rammesætter den igangværende proces.

Kvinde 48, journalist, København

Jeg har brugt Ann-Helene flere gange og haft sessioner hos hende, både personligt og over telefonen – dels under en periode med sorg over dødsfald i nærmeste familie og det at skulle tage afsked, dels også i forbindelse med skilsmisse. Ann-Helene er det mest empatiske menneske, jeg længe har mødt. Hun lytter og spørger altid ind på en måde, der løfter mig op og får mig til at reflektere over min situation og er bare helt grundlæggende fantastisk at snakke med. Altid nærværende, støttende og kærlig. Stor anbefaling herfra.